Wonen

Wat is fijnstof en hoe ontstaat ze in je woning?

Wat is fijnstof? Het is een vraag die tegenwoordig steeds vaker weerklinkt. Helemaal verbazen hoeft dat niet te doen, integendeel. De voorbije jaren zijn steeds meer mensen zich namelijk goed of beter bewust geworden van het gevaar dat schuilt in fijnstof. Dat heeft ervoor gezorgd dat er veel meer aandacht aan wordt besteed. Bovendien is het eveneens zo dat steeds meer mensen begrijpen dat fijnstof niet uitsluitend een probleem is dat zich manifesteert buiten, maar ook binnen in de woning. Zo wordt er bijvoorbeeld tijdens het bakken van vlees, maar ook tijdens het wokken van groenten fijnstof gecreëerd. Wil jij graag een duidelijk antwoord krijgen op de vraag “wat is fijnstof”? Dan zal je dat antwoord met zekerheid krijgen in dit interessante blogartikel.

Wat is fijnstof: een containerbegrip

Als antwoord op de vraag “wat is fijnstof” kunnen we stellen dat dit een zogenaamd containerbegrip is. Dit betekent dat ze betrekking heeft tot alles wat in onze lucht zweeft, maar kleiner is dan 10 micrometer. In eerste instantie zijn er de directe emissies van deeltjes in de lucht. Hier wordt in de praktijk naar verwezen als zijnde primair fijnstof. Het gaat hierbij concreet om het fijnstof waar wij mensen voor verantwoordelijk zijn. Denk hierbij niet alleen aan metalen, maar ook aan zogenaamde PAK’s. Naast het primair fijnstof is er in de praktijk ook nog sprake van secundair fijnstof. Dit ontstaat op het ogenblik dat er sprake is van chemische reacties op gassen in de atmosfeer. Een voorbeeld hiervan is het ammoniumnitraat welke ontstaat uit een combinatie van ammoniak afkomstig uit de intensieve veeteelt evenals zogenaamde stikstofdioxide. Voor deze laatste geldt uiteraard dat ze afkomstig is uit andere bronnen.

Let op! Lang niet voor alle fijnstof geldt dat ze van zichzelf over een schadelijk karakter beschikt. Het wordt in de praktijk dan ook pas een probleem op het moment dat ze over een ultrafijn karakter beschikt. Dit betekent concreet dat ze kleiner moet zijn dan 0,1 micrometer. Ook in een andere situatie is het zo dat fijnstof schadelijk kan zijn voor de gezondheid van ons mensen. Dit bijvoorbeeld wanneer ze bestaat uit schadelijke stoffen. Op het ogenblik dat je hieraan wordt blootgesteld is het mogelijk dat de stoffen via de luchtwegen kunnen doordringen tot in de bloedbaan.

Kan fijnstof ook ontstaan in je eigen woning?

Bovenstaande informatie heeft reeds gedeeltelijk een antwoord gegeven op de vraag wat is fijnstof. Dit gezegd hebbende is er nog één zeer belangrijke stelling die ontkracht dient te worden. Voor menig aantal mensen geldt immers in de praktijk dat ze vermoeden dat fijnstof altijd ontstaat buiten de woning. Dat is niet correct. Ook in duurzame gebouwen zelf kan fijnstof worden veroorzaakt. Dit bijvoorbeeld wanneer je ervoor kiest om eenvoudige taken uit te voeren zoals het bakken van vlees of het wokken van groenten. De beschikking hebben over een efficiënte werkende en bovendien ook voldoende krachtige afzuigkap kan er in de praktijk voor zorgen dat het fijnstof in je woning wordt aangepakt. Volgens de bouwregelgeving dient de afzuigcapaciteit in ieder geval minstens 75 kubieke meter per uur te bedragen. Hopelijk heeft al deze informatie jou nu een degelijk antwoord gegeven op de vraag “wat is fijnstof”.

Dit vind je misschien ook leuk...